Aşırı SYN bağlantıları banlamak

Merhaba Değerli Ziyaretçimiz;

netstat -nap | grep SYN de görülen ipleri csf yardımıyla engellemek ;

root@root [~]# for i in $(netstat -ntu |grep SYN |awk ‘{print $5}’ | awk ‘{sub(“::ffff:”,””);print}’ | cut -f1 -d ‘:’ | sort | uniq -c | sort -n | grep -v -e server -e Address -e 127.0.0.1 -e 0.0.0.0); do /usr/sbin/csf -d $i;done

Yardımcı olması dileğiyle…