Bulut Sunucu Nasıl Optimize Edilmedilir ?

by

Bulut sunucu servisleri, her geçen gün işletmelerin genel bilgi teknolojileri altyapısının temel bir bileşeni olarak yerlerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Bu gelişim ve artan öneme paralel olarak bulut sunucu servislerinin optimize edilmesi de lüks olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelmiştir. Artık işletmeler üretkenlik, güvenlik ve iş sürekliliği sağlamak için kaynaklarını yakından takip etmeleri gerekiyor.

Peki, cloud sunucu çözümlerinin en büyük avantajlarından birisi olan verimliliği artırmak için işletmelerin yapması gerekenler nelerdir?

1.Doğru Altyapı Sağlayıcısı Seçilmelidir

İşletmeler, yatırımlarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak istiyorsa güçlü altyapıya sahip, doğru yönetilen, fiyat/performans oranı yüksek bulut sunucu servis sağlayıcıları ile çalışması zorunludur. Bulut sunucu servisi sunan şirketler kullandıkları altyapıdan, nitelikli iş gücüne, fiyatlandırmadan, destek hizmetlerine kadar pek çok noktada ayrışarak çeşitlilik gösterirler. Bu noktada kullanıcıları ve kendi servisleri için verimliliği bir öncelik haline getirmiş şirketler hem performans hem de maliyet açısından önemli farklar yaratacaklardır.
Ayrıca bu seçim esnasında bulut sunucu sağlayıcınızı performans ve güvenlik de dahil olmak üzere her yönden mutlaka test edilmelidir. Test çalışmalarında gerçek veri yüklemeleriyle test edildiğinden emin olunmalı ve birkaç sağlayıcıyı test etmekten çekinilmemelidir.

2.Doğru Mimari ve Planlama

Bulut sunucu servisinizi belirlerken doğru mimari ve planlama oldukça önemlidir. Günün sonunda, veri, uygulama ve uygulama servislerini tüketen insan ya da makinelerin binlerce kilometre uzakta olabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple yaşanabilecek gecikmeler (latency) ile rahatça başa çıkacak bir mimari tasarımı kadar hedef kullanıcı kitleye yakın altyapılar tercih edilmelidir.

3.Projelere Uygun Yönetim Anlayışı Geliştirilmelidir

Sunucu yönetimi, bulut sunucu optimizasyonu ile iç içe geçmiş ve optimizasyon üzerinde doğrudan etkili bir süreçtir. Basitçe söylemek gerekirse, oluşturulan yönetimsel politikalar işletmelerin bulut servislerine yaklaşımlarını belirlemektedir.

Bu politikalar çerçevesinde, kullanılan kaynakların, rutin geliştirmelerin ve diğer yönetimsel işlemlerin değişen ihtiyaçlara göre dinamik bir şekilde yönetilmesi en önemli temel adımlardandır. Ancak bu noktada işletmelerin karşısına çıkan en önemli sorunlardan birisi konunun uzmanı insan kaynağına sahip olup, olmadıklarıdır. Doğal olarak çoğu işletme uzman insan kaynağına sahip olmadığı için yönetim servislerini dış kaynaklı olarak tedarik etme yolunu tercih ediyor.

4.Son Kullanıcıları Anlamak

Son kullanıcıların uygulamayı / web sitesini ne zaman ve nasıl kullanacağının değerlendirilmesi ve analizi de bulut sunucu optimizasyonu açısından önemli bir noktadır. Kullanım modelleri, talep akışları ve artış tahminleri oluşturulması ve değişen talebi karşılayabilmek adına planlanmış prosedürler bulundurulması verimlilik kayıplarının engellenmesine yardımcı olacaktır.

5.Bulut Sunucu Analizine Yatırım Yapılmalıdır

Çok öncelikli olmasa da, yüksek kaliteli bulut sunucu analiz araçlarının kullanılması optimizasyon açısından önemlidir. Bir işletme bulut sunucu servislerinin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için öncelikle kaynaklarının ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından kullanıldığını tam olarak gözlemleyebileceği araçlara sahip olması gerekir.

Bu araçlar ile kaynak analizi yaparak, bir bulut sunucu servisinin maliyetinin ve kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya koyabilirler.

You may also like