Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları

Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları ;

 • 502 Bad Gateway
  HTTP Hata 502 – Kötü Geçiş
 • 501 Not Imlemented
 • 500.100 Internal Server ErrorKaynakwh:
  HTTP 500.100 – İç Sunucu Hatası – ASP hatası
 • 500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA
  HTTP Hata 500-15 – global.asa?ya ilişkin isteklere izin verilmiyor
 • 500.13 Internal Server Error Server too busy
  HTTP Hata 500-13 – Sunucu çok meşgul
 • 500.12 Internal Server Error Application restarting
  HTTP Hata 500-12 – Uygulama Yeniden Başlatılıyor
 • 500 Internal Server Error
  HTTP 500 – İç sunucu hatası
 • 414 Request – URI Too Long
  HTTP 414 – İstek – URI Çok Uzun
 • 412 Precondition Failed
  HTTP 412 – Önkoşul Başarısız Oldu
 • 407 Proxy Authentication Required
  HTTP 407 – Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor
 • 406 Not Acceptable
  HTTP 406 – Kabul Edilemez
 • 406 Not Acceptable
  HTTP 405 – Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor
 • 404 Not Found
  HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası
 • 403.17 Forhidden – Client certificate has expired or is not yet valid
  HTTP 403,17 Yasak: İstemci sertifikasının süresi sona erdi ya da henüz geçerlilik kazanmadı
 • 403.16 Forhidden – Client certificate untrusted or ill-formed
  HTTP 403,16 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz
 • 403.15 Forhidden – Client Access Licenses Exceeded
  HTTP 403,15 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı
 • 403.14 Forhidden – Directory Listing Denied
  HTTP 403,14 Erişim Yasakizin Listelemesi geçersiz
 • 403.13 Forhidden – Client certificate revoked
  HTTP 403,13 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi
 • 403.12 Forhidden – Mapper Denied Access
  HTTP 403.12 – Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti
 • 403.11 Forhidden – Password Change
  TP 403,11 – Erişim Yasak: Parola değişikliği
 • 403.10 Forhidden – Invalid Configuration
  HTTP 403,10 – Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma
 • 403.9 Forhidden – Too many user
  HTTP 403,9 – Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı
 • 403.8 Forhidden – Site access denied
  HTTP 403,8 Yasak: Siteye erişim reddedildi
 • 403.7 Forhidden – Client certificate requred
  HTTP 403,7 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor
 • 403.6 Forhidden – IP address rejected
  HTTP 403,6 Yasak: IP adresi reddedildi
 • 403.5 Forhidden – SSL 128 required
  HTTP 403,5 Yasak: SSL 128 gerekiyor
 • 403.4 Forhidden – SSL required
  HTTP 403,4 Yasak: SSL gerekiyor
 • 403.3 Forhidden – Write access forhidden
  HTTP 403,3 Yasak: Yazma Erişimi Yasak
 • 403.2 Forhidden – Read access forhidden
  HTTP 403,2 Yasak: Okuma Erişimi Yasak
 • 403.1 Forhidden – Execute access forhidden
  HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak
 • 401.5 Unauthorized – Authorization failed by ISAPI/CGI app
  HTTP 401.5 – Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafından yetki verilmedi
 • 401.4 Unauthorized – Authorization failed by filter
  HTTP 401,4 – Yetki yok: Yetkilendirme işlemi filtre tarafından reddedildi
 • 401.3 Unauthorized – Authorization due to ACL on resource
  HTTP 401.3 – Erişim; kaynaktaki EDL tarafından reddedildi
 • 401.2 Unauthorized – Authorization to server configuration
  HTTP 401,2 – Yetki yok: Sunucu yapılandırması nedeniyle oturum açılamadı
 • 401.1 Unauthorized – Logon failed
  HTTP 401,1 – Yetki yok: Oturum Açılamadı
 • 400 – Bad Request
  HTTP 400 – Yanlış İstek