Virtuozzo vzctl SSH Komutları

Merhaba Değerli Ziyaretçimiz ;

Aşağıda her virtuozzo yöneticisinin bilmesinde fayda sağlayacak komutlar yer almaktadır. Bu komutlar ile Paralels Management Console kullanmaya gerek olmadan bir çok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 1. [root@ayhanarda /]#vzctl start 101 // VPS 101 i başlatır.
 2. [root@ayhanarda /]#vzctl stop 101 // VPS 101 i durdurur.
 3. [root@ayhanarda /]#vzctl restart 101 // VPS 101 i yeniden başlatır.
 4. [root@ayhanarda /]#vzctl enter 101 // VPS 101 in içine girer.
 5. [root@101 /]#exit // VPS 101 in dışına çıkar.
 6. [root@ayhanarda /]#vzlist // Aktif vps leri listeler.
 7. [root@ayhanarda /]#vzlist -a // Tüm vps leri listeler.
 8. [root@ayhanarda /]#vzctl destroy 101 // Vps i siler.(Önce durdurmak daha iyi fikir olacaktır.)
 9. [root@ayhanarda /]#vzcalc -v 101 // VPS 101 in kaynaklarını gösterir.
 10. [root@ayhanarda /]#vzctl exec 101 df -m // VPS 101 e giriş yapmadan içinde komut çalıştırır.
 11. [root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y update // VPS 101 in Yum unu günceller.
 12. [root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y install package // VPS 101 in içine Yum ile paket kurar.
 13. [root@ayhanarda /]#vzrpm 101 -Uvh package // VPS 101 in içine rpm ile paket kurar.
 14. [root@ayhanarda /]#vzpkg install 101 -p yum // VPS 101 in içine Yum kurar.

sonra o container içinde yum -y update komutunu çalıştırmanızı öneririm.

Birazda konfigürasyon komutlarıyla devam edelim.

 • vzctl set VPS_ID –hostname vps.domain.com –save: Belirtilen VPS_ID için hostname belirleyebilirsiniz.
 • vzctl set VPS_ID –ipadd 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye ip ekleyebilirsiniz.
 • vzctl set VPS_ID –ipdel 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID den ip silebilirsiniz.
 • vzctl set VPS_ID –userpasswd root:new_password –save : Belirtilen VPS_ID nin root password unu değiştirebilirsiniz.
 • vzctl set VPS_ID –nameserver 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye nameserver tanımlayabilirsiniz.
 • vzctl exec VPS_ID command : Belirtilen VPS_ID de içine girmeden komut çalıştırabilirsiniz.
 • vzyum VPS_ID install package_name : Belirtilen VPS_ID ye içine girmeden paket kurabilirsiniz.

Yardımcı olması dileğiyle…

Hızlı Yanıt Ver