VMware COM+ API

Merhaba Değerli Ziyaretçimiz,

VMware’in programatik yönetimi için bir çok perl ve com api mevcut. Genelde hosting firmaları VPS hizmetlerini Vmware ürünleri ile veriyorlar tabi ki Vmware Server’ın ücretsiz ve açık kaynaklı olmasın da bunun etkisi var fakat bu ürün enterprise olmadığı için çok güvenmemek lazım. Bunun için ESX komple bir çözüm olabilir neyse konumuza dönelim.

VPS hizmeti veriyorsanız müşterilerinize vps makinalarını restart edebilecekleri bir panel vermeniz sizin yararınıza olacaktır, yoksa olmadık yerde sevgili müşterileriniz sizi arayıp “Abey makinam takıldı bi restart edebilcenmi gözünü sevim” diye rahatsız ederler.

Aşağıdaki asp script’i müşterilerinizi savuşturmanızda size yardımcı olacaktır.
Vmware Server’da ki tüm sanal makinaları listelemek için şu kodu kullanabilirsiniz.

  Set Baglanti = CreateObject("VmCOM.VmConnectParams")
  Baglanti.hostname = "127.0.0.1"
  Baglanti.port = 902
  Baglanti.username = "Administrator"
  Baglanti.password = "sifre"

  set VmSunucusu = CreateObject("VmCOM.VmServerCtl")
  VmSunucusu.Connect Baglanti

  set vmlist = VmSunucusu.RegisteredVmNames

  for each config in vmlist

   Set vm = CreateObject("VmCOM.VmCtl")
   vm.Connect Baglanti, config   
	 Response.Write vm.Config("displayName")
	 Response.Write config
	 Response.Write vm.ExecutionState
	 Response.Write Vm.Uptime
	 Response.Write vm.Config("memsize")
   Set vm = Nothing

  next
  set VmSunucusu = Nothing
  set Baglanti = Nothing

Vmware Server da ki sunucuyu kapatmak, açmak ve yeniden başlatmak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

	Function VmWareIslem(VmxPath,Durum,VmIp, VmUser, VmPass, VmPort)
 	On Error Resume Next
 	Set Baglanti = CreateObject("VmCOM.VmConnectParams")
  	Baglanti.hostname = VmIp
  	Baglanti.username = VmUser
  	Baglanti.password = VmPass
  	Baglanti.port = VmPort
  
 	Set vm = CreateObject("VmCOM.VmCtl")
 	vm.Connect Baglanti, VmxPath
 		
          select case Durum
 		case "UP"
 			vm.Start(1)			
 		case "DOWN"
 			vm.Stop(1)
 		case "RESET"
 			vm.Reset(1)
 		case "SUSPEND"
 			vm.Suspent(1)
 		case else
 			VmWareIslem = 1
 			Exit Function
 		end select 
 	Set vm = Nothing
 	Set Baglanti = Nothing
 	
 	if Err.Number = 0 Then
  		Islem = 0 
 	Else 
  		Islem = 1
  		Err.Clear 
 	End if
	End Function

Son olarak bu bileşenleri sunucuya kurmanız gerekmektedir.

Alaka : http://www.vmware.com/download/sdk/sdk.html

İyi çalışmalar…