Windows 7’de “Provider cannot be found” hatası ve çözümü

64 bit Windows 7’de, Access veritabanı kullanan ASP dosyalarında aşağıdaki hatayı alıyor olabilirsiniz.
ADODB.Connection error ‘800a0e7a’
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
/Default.asp, line 4
Bu hatayı veren kod parçası şu şekilde.
<%
Set conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
dsn = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” & Server.MapPath(“programdb.mdb”)
conn.open dsn
%>
Bu hatanın nedeni IIS’in 64 bit çalışması fakat ODBC sürücülerinin bu uyumlulukta çalışmaması..

Bu sorun için burada ve burada çözüm belirtilmiş fakat bunlardan başka, kolay bir çözüm daha var.
InetMgr.exe dosyasını çalıştırarak IIS Yöneticisi konsolunu açıyoruz ve aşağıdaki adımları yapıyoruz.
1- Uygulama Havuzları linkine tıklıyoruz.
2- Orta bölümde listelenen havuzlardan ayarlarını değiştirmek istediğimizi seçiyoruz.
3- Sağ bölümde bulunan Gelişmiş Ayarlar linkine tıklıyoruz.
4- Açılan pencerede 32-Bit Uygulamaları Etkinleştir seçeneğini True yapıyoruz.


Artık uygulamamız 32 bit uyumlulukta çalışacak ve ODBC sürücüleri problem yaratmayacaktır.

Hızlı Yanıt Ver