5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

by

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 5816

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/7/1951 Sayı: 7872

Madde 1- Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukardaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2- Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3- Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

You may also like

Çözümler , Genel , Server , Windows Sunucu Yönetimi

Windows Server CSR Kodu Oluşturma

Bu yazımızda sizlere Windows sunucular üzerinde nasıl CSR kodu oluşturabileceğinizden bahseceğiz. 1) Sunucunuzda Başlat->Çalıştır bölümüne inetmgr yazarak ok tıklayın   2) Açılan ekranda sağ kısımda yer alan  “Server Certificates” bölümüne çift tıklayınız 3) Sağ kısımda yer alan “Create Certificate Request” butonuna...
Çözümler , Genel , Güncel

DKIM Kaydı Nedir? Nasıl yapılır?

DomainKeys Identified Mail’in kısaltılmış hali olan DKIM, e-posta gönderen bir kuruluşun ilgili e-postayı gönderme hakkının olup olmadığını doğrular. DKIM kurma işlemi DKIM, DNS alanınıza genel bir anahtar eklemenizi gerektirir. Bu anahtar genellikle e-postalarınızla ilgilenen...
article-image
Genel , Güncel , Teknik

2017’nin En İyi Mobil Oyunları

Son yıllarda akıllı telefon sayısında düzenli bir artış yaşanıyor. Bu artış, mobil teknolojilerin dünyayı etkisi altına almasına ve mobil cihaz uygulamalarının hızla çoğalmasına sebep olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve üstün teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte yaygınlaşan...